Manifest


  Les direccions sotasignades, en representació de la Comunitat i membres  de la Xarxa  Educativa Pública del Districte de Nou Barris, volem posar de manifest les problemàtiques socioeducatives de l’Ensenyament Públic en el nostre territori, per tal d’exigir a les Administracions responsables una major implicació i recolzament en la tasca educativa que realitzem als centres.

En els darrers anys el nostre Districte ha vist com les problemàtiques en l’àmbit social ja existents, es multiplicaven com a conseqüència de l’arribada d’un nombre important de població de procedència molt diversa. En la majoria de casos, aquests ciutadans i ciutadanes no disposen dels recursos mínims per a fer front a les necessitats bàsiques de vivenda, alimentació, cura de la salut i despeses educatives.

Aquesta realitat s’ha materialitzat de manera clara en els Centres Escolars Públics que han acollit de bon grat gairebé tots els nens i nenes, nois i noies fills d’aquesta nova onada migratòria, amb el repte de facilitar-los la integració  i ajudar-los a comprendre  la seva nova realitat. Aquesta feina és fonamental per tal de garantir un teixit social futur cohesionat i orgullós de la seva pertinença a la nostra realitat social i nacional.

Pensem que tothom és conscient que aquesta nova realitat exigeix un major nombre de recursos tant materials com humans per atendre les noves necessitats. Són necessaris més i nous  mitjans per a uns Centres amb una diversitat cada cop més gran, com per exemple
-         millores en els centres educatius i els seus entorns.
-         recursos econòmics suficients per a la compra de llibres i material escolar, sortides, beques de menjador, ajuts d’escolarització a l’escola bressol,...
-         subvencions per a la realització de tasques educatives dins i fora dels centres.
-         plantilles de professorat als centres adequades a la nostra realitat educativa i lingüística
-         recursos humans especialitzats i suficients per a l’atenció de les necessitats de l’alumnat (educadors de carrer, assistents socials, professionals de l’EAP, atenció sanitària,...)
-         acció coordinada de tots els serveis.

  Sembla que aquesta evidència no és reconeguda de manera clara per aquells que ens administren,  atès que el tracte diferenciat que hem demanat des de fa molts anys, perquè som diferents, no s’ha traduït en millores ens els Centres ni en els entorns educatius que ens donen suport.

Amb un gran esforç de treball i dedicació s’ha garantit una educació de qualitat a tot el nostre alumnat fins arribar a una situació on, esgotades totes les possibilitats humanes i materials de què disposen els Centres Educatius, demanem a la societat el seu recolzament per tal de poder seguir fent la nostra tasca.

Així doncs, demanem que les Administracions vinculades al món educatiu prenguin mesures urgents per pal·liar les actuals mancances de l’Escola Pública, aquestes actuacions creiem han de passar pel treball coordinat i en xarxa de les diferents Administracions, cadascuna abastant les seves competències però treballant junts per a la millora de la qualitat de l’educació del Districte, però, sobretot de cara a garantir la cohesió social i prevenir fractures en la convivència de l’entramat social.

 Durant dècades hem tingut la responsabilitat de l’educació de la majoria d’alumnes del nostre Districte i volem seguir exercint aquesta funció amb l’orgull i els resultats que hem tingut fins ara.Les Direccions dels Centres Educatius Públics de Nou Barris