Orígens

LA XARXA 0-18 DE NOU BARRIS


La Xarxa neix fa 10 anys a partir de la iniciativa del tècnic d'educació del Districte de Nou Barris, coneixedor dels centres educatius públics, les seves inquietuds, realitats i necessitats, s'estableixen els primers contactes entre directors d'algun centre de Primària i de Secundària, de cara a coordinar algunes accions per a la campanya de preinscripció pel curs 1999-2000.

A partir d’aquest moment va començar una feina, amb la incorporació de les llars d’infants i les escoles bressol, propiciada per la necessitat sentida dels centres educatius de plantejar-nos una sèrie d'actuacions com a col•lectiu del servei educatiu públic.

Poc a poc aquesta feina ha anat guanyant consistència, i en la qual s’han anant involucrant més centres de totes les etapes educatives, creixent, així, en organització, objectius,... fins arribar al que avui som.

Actualment constitueixen la Plataforma el col.lectiu que integren tots els centres educatius públics de Nou Barris: escoles bressol, escoles de primària i instituts de secundària, amb el suport dels serveis educatius del Districte

Tot aquest grup humà està unit en el treball per l’escola pública de qualitat, des dels 0 als 18 anys en el Districte de Nou Barris.

Al llarg del curs 2001-2002, la Xarxa es va consolidar organitzativament per tal de guanyar en operativitat, amb un mecanisme de funcionament simple, basat únicament en les ganes de fer les coses que s’han de fer i en que hi creiem i treiem el temps d’allà on no hi és:

- Permanent: la integren representants del tres nivells educatius i els Serveis Educatius. Aquesta permanent és reuneix mensualment amb l’objectiu de promoure i impulsar les diferents actuacions i propostes de la Comunitat Educativa.

- Secretariat: està integrat per una persona de cada nivell educatiu,

S’encarrega de canalitzar acords i representar la Plataforma.

- Comissions: D’aquesta estructura de base, se’n deriven comissions amb objectius i funcions concretes que han variat al llarg dels anys segons necessitats.

Barcelona, 15 de setembre de 2009

. Carme Capdet


Directora de l’EB Trinitat Nova

Representat dels centres de les Escoles Bressol